Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť s ručením obmedzeným DayByMe, so sídlom K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava, Slovenská republika IČO: 50 409 760, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113088/B („nám“, „my“ alebo „náš“) je prevádzkovateľom webových stránok, stránok, skupín a účtov na Facebooku a Instagrame a mobilných aplikácií vyvárajúcich sociálne skupiny ľudí zaujímajúcich sa vzájomne o svoj každodenný život, zážitky a úspechy pod spoločným označením „Deň podľa mňa“ (DAY BY ME), na ktorých používatelia prezentujú, zdieľajú a komentujú svoje aktuálne zážitky, dojmy, emócie či úspechy najmä prostredníctvom fotografií a krátkych komentárov (Služba), ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov, a to najmä: www.daybyme.com, www.daybyme.sk, www.daybyme.cz, www.daybyme.eu, www.dnesnosim.com, www.dnesobuva.com, www.dnesjem.com, www.dnescestujem.com, www.facebook.com/dnesnosim, www.facebook.com/dnesobuvam, www.facebook.com/kamdnescestujem, www.instagram.com/dnes_nosim, www.instagram.com/dnes_jem, www.instagram.com/dnes_obliekam a www.instagram.com/dnes_cestujem a mobilné aplikácie týchto stránok, skupín a služieb.

Tento dokument informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, uchovávania, využívania, poskytovania a odstránenia Osobných údajov pri používaní našej Služby.

Nebudeme používať alebo zdieľať Vaše údaje s inými, s výnimkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje použijeme pre poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a využívaním informácií poskytnutých priamo vami a / alebo získaných z Vášho správania a pridaných k údajom, ktoré ste poskytli v súlade s týmito Zásadami. Vaše právo odstrániť Vaše osobné údaje alebo požadovať ich odstránenie sa spravuje príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak, pojmy používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Všeobecných zmluvných podmienkach

Zber a použitie údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej Služby Vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných informácii, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie Vašej osoby alebo jej identifikovanie. Osobné identifikačné informácie môžu obsahovať napríklad, no nie len, Vašu e-mailovú adresu, meno, pohlavie, vek, dátum Vášho narodenia, fotku Vašej osoby (ak sa poskytne) („Osobné údaje“). Takéto osobné údaje sú zbierané buď tak, že sú Vami manuálne vyplnené pri zakladaní Vášho účtu alebo kedykoľvek neskôr pri jeho spravovaní alebo sú zozbierané od tretích strán, ktorým ste ich poskytli a povolili na použitie pri užívaní funkcií ako sú prihlásenie prostredníctvom Facebook login alebo Google login (tieto techniky prihlásenia, prostredníctvom ktorých sa prenášajú Vaše osobné údaje k nám majú tiež svoje vlastné pravidlá, ktoré Vám sprístupňujú ich prevádzkovatelia Google Inc. A Facebook).

Sprístupňovanie údajov iným používateľom Služby a ich ďalšie šírenie

Pri používaní Služby sú pre všetkých ostatných užívateľov Služby verejne prístupné tieto údaje: Vaše meno/prezývka, ktorú v prihlasovacom formulári uvediete, miesto výskytu (pokiaľ povolíte lokalizáciu) a ďalšie údaje, ktoré o sebe do profilu uvediete a u ktorých nevyznačíte, že si želáte ich skryť/nezverejniť (ak sa taká možnosť uvádza).

Ich zverejneniu/sprístupneniu zamedzíte výlučne buď ich nevyplnením alebo vyznačením, že si želáte ich skryť/nezverejniť (ak sa taká možnosť uvádza).

Ďalej sú spolu s týmito údajmi prístupné všetky Vaše príspevky na Službe ako fotky, komentáre a označenia, že sa Vám niečo páči, ako aj komentáre Vašich fotiek a komentárov a označenia, že sa im páčia od iných používateľov Služby. Pre možnosti ich stiahnutia po ich prvom zverejnení (nesprístupnenia v budúcnosti) zo Služby čítajte informácie uvedené nižšie v časti Odstránenie alebo úprava osobných údajov a vzájomne prepojených údajov.

Majte však prosím na pamäti, že nakoľko je Služba prístupná pre vyhľadávač google či iné vyhľadávače, akékoľvek už raz zverejnené údaje môžu byť aj po určitú dobu po stiahnutí zo Služby uchovávané týmito vyhľadávačmi, resp. ich prevádzkovateľmi podľa ich vlastných pravidiel, na ktoré nemáme dosah.

Údaje o prihlásení

Zbierame informácie, ktoré Váš prehliadač a /alebo hardware a/alebo software, cez ktorý používate Služby posiela vždy keď našu Službu navštívite („Údaje o prihlásení“). Tieto údaje o prihlásení zahrňujú údaje ako sú napríklad, no nie len, IP adresa, verzia operačného systému, typ zariadenia, stránky a ďalšie súčasti našej Služby, ktoré navštívite, ku ktorým pristúpite a/alebo ktoré použijete, čas a dátum Vašej návštevy a/alebo prístupu, čas strávený na týchto stránkach a ich častiach a ďalšie štatistické údaje.

Ak si zvolíte prístup k Službe prostredníctvom alebo cez mobilné zariadenie, môžeme zhromaždiť určité informácie automaticky, čo zahŕňa napríklad, no nie len, typ mobilného zariadenia, ID Vášho mobilného zariadenia, IP adresu Vášho mobilného zariadenia, Váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača a ďalšie štatistické údaje.

Tieto údaje sú zhromažďované, pridávané k Vašim osobným údajom, prepojené s nimi a ukladané spolu s nimi. Takáto funkcia Vám do budúcna vytvára možnosť lepšie využiť naše Služby. Takýmto prepojením Vám Služba môže pripomenúť Vaše posledné voľby a navrhnúť a poradiť Vám, ako používať Službu a je zásadná pre jej správne fungovanie. Pre nastavenia sprístupňovania a poskytovania týchto údajov si prosím skontrolujte predmetné mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, cez ktoré k Službe pristupujete, ich nastavenia a podmienky používania výrobcu alebo poskytovateľa operačného softvéru alebo webového prehliadača.

Okrem toho môžeme využiť služby tretích strán ako napríklad Google Analytics, ktoré zbierajú, monitorujú a analyzujú takýto typ informácii, a to za účelom zvýšenia funkčnosti našej Služby. Títo poskytovatelia služieb tretích strán majú ich vlastné zásady ochrany osobných údajov riešiace ako takéto informácie používajú.

Informácie o polohe

Môžeme použiť a ukladať informácie o Vašej polohe, ak nám k tomu dáte povolanie. Tieto informácie používame na poskytovanie funkcií našej Služby a na jej zlepšenie a prispôsobenie. Kedykoľvek keď používate našu Službu, môžete zapnúť alebo vypnúť lokalizačné funkcie. Tieto údaje sú tiež zbierané, pridávané k Vašim osobným údajom, pripojené k Vašim osobným údajom, ukladané spolu s Vašimi osobnými údajmi a sú tiež zásadné pre správne fungovanie Služby.

Informácie o používaní Služby

Všetky informácie, ktoré tvoria Vami zverejnený obsah prostredníctvom Služby sú zhromažďované, pridané k Vašim osobným údajom a prepojené s Vašimi osobnými údajmi a uložené spolu s Vašimi osobnými údajmi. Takáto funkcia vytvára pre Vás do budúcna príležitosť pre lepšie využitie Služby. Takýmto prepojením je napríklad Služba schopná pripomenúť Vám Vaše posledné voľby a navrhnúť Vám a poradiť Vám, ako Službu používať a taktiež je zásadné pre správne fungovanie Služby. Informácie o ďalšom odstránení/úprave Obsahu a jeho odpojenia od Vašich osobných údajov, nájdete nižšie.

Pre správne fungovanie Služba tiež v plnom rozsahu zaznamenáva históriu Vášho užívateľského správania sa, ako sú návšteva jednotlivých stránok Služby, čo ste si prezerali, čo preferujete, Vašu platobnú históriu atď. Všetky takéto záznamy sú prepojené s Vašimi osobnými údajmi. Informácie pre ďalšie odstránenie histórie Vášho užívateľského správania a jeho odpojenie od Vašich osobných údajov, nájdete nižšie.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú odosielané do Vášho prehliadača a/alebo mobilného zariadenia z webových stránok a/alebo aplikácii a sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

Používame „cookies“ na zber informácii. Môžete nastaviť svoj prehliadač a/alebo mobilné zariadenie, aby odmietali všetky cookies alebo hlásili, keď sa cookie odosiela. Avšak, ak nebudete akceptovať cookies, nebudete mať možnosť využívať niektoré časti našej Služby. Jednotlivé súbory cookies môžu byť tiež zhromažďované a prepojené s Vašimi osobnými údajmi pre plnú funkčnosť našej Služby.

Odstránenie alebo úprava osobných údajov a vzájomne prepojených údajov

Ste oprávnený kedykoľvek vykonať odstránenie alebo úpravu osobných údajov, ktoré boli nami zhromaždené spravovaním Vášho účtu.

Ak si želáte neposkytnúť, odstrániť alebo upraviť Vašu osobnú fotku alebo informácie o Vašom pohlaví, e-mailovej adrese, môžete tak urobiť kedykoľvek priamo vo Vašich osobných nastaveniach.

Ak si želáte neposkytnúť, odstrániť, upraviť informácie o dátume Vášho narodenia a/alebo veku, môžete tak urobiť priamo v osobných nastaveniach. Avšak vzhľadom na to, že naša Služba Vám môže sprístupňovať aj informácie, ktoré možno kategorizovať ako prezentáciu alkoholických nápojov, cigariet alebo iných produktov, ktorých prezentácia nie je povolená, alebo ktorých predaj alebo podávanie nie je povolené osobám pod určitou vekovou hranicou, prosím zoberte na vedomie, že v takomto prípade Služba vyhodnotí v rámci verifikácie veku Váš vek (bez ohľadu na skutočnosť) ako vek pod touto vekovou hranicou a tieto časti Služby Vám budú zneprístupnené. Overenie veku môže byť vykonané jedine v prípade, že poskytnete alebo povolíte oznámenie Vašich narodenín ako súčasti Vašich osobných údajov. V každom prípade súhlasíte a vyhlasujete, že si neobjednáte alkoholické nápoje, cigarety alebo iného produkty, ktoré nie sú povolené na predaj alebo podávanie osobám vo Vašom veku.

Ak si želáte upraviť Vaše meno (prezývku), môžete tak urobiť kedykoľvek priamo vo Vašich osobných nastaveniach. Názov Vášho účtu bude okamžite upravený. Avšak vezmite na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že počas trvania Vášho účtu je zásadné, aby účet patril len jednej osobe a aby Služba bola poskytovaná tejto konkrétnej osobe, tak uchovávame zaznamenané všetky Vaše mená/názvy, ktoré sú alebo boli spojené s týmto účtom počas jeho trvania.

Ak si želáte odstrániť alebo upraviť akýkoľvek Vami zverejnený obsah, môžete tak urobiť kedykoľvek priamo odstránením alebo upravením takéhoto príspevku. Takýto obsah bude odpojený od Vašich osobných údajov v primeranom časovom horizonte (nie menej ako päť pracovných dní). Avšak všetky práva k Obsahu udelené Licenciou nám zostávajú nedotknuté.

Niektoré časti histórie Vášho užívateľského správania môžu byť odstránené a tak odpojené od Vašich osobných údajov prostredníctvom funkcií Služby, a to Vami ako používateľom. Pre úplné odstránenie je potrebné zrušiť Váš účet. Už zaznamenané údaje o polohe a o prihlásení môžu byť odstránené a takto odpojené od Vašich osobných údajov len zrušením Vášho účtu.

Behaviorálny remarketinig

Môžeme využívať služby remarketingu na umiestňovanie reklám na stránky iných prevádzkovateľov, ktoré navštívite po použití (bezprostredne, alebo aj neskôr) našej Služby. V rámci remarketingu používame my, ako aj obchodníci objednávajúci si u nás reklamný priestor, cookies na získanie relevantnej informácie, optimalizáciu a následné umiestnenie takejto reklamy prostredníctvom remarketingu na základe Vašich predchádzajúcich použití našej Služby (obsahu, ktorý ste si prezerali).

V žiadnom prípade, žiadna nami zozbieraná časť Vašich osobných údajov nie je zdieľaná alebo iným spôsobom uverejnená alebo poskytnutá takýmto tretím stranám počas remarketingu s výnimkou súhrnného zberu údajov štatistickej povahy.

• Google
Služba Google AdWords remarketing je poskytovaná Google Inc.

Deaktivovať Google Analytics pre zobrazovanie reklamy a nastavenie Google Display Network ads si môžete na stránkach theGoogle Ads Settings.

Google tiež odporúča inštaláciu Google Analytics Opt-out Browser Add-on pre Váš webový prehliadač. Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštevníkom možnosť predísť zberu a použitiu ich údajov službou Google Analytics.

Pre viac informácii o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google, navštívte webovú stránku the Google Privacy & Terms.

Poskytovatelia Služby

Na podporu našej Služby môžeme angažovať iné spoločnosti alebo jednotlivcov za účelom poskytovania Služby v našom mene, uskutočňovania súvisiacich služieb alebo pomoci pri analýze používania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom len za účelom plnenia úloh v našom mene a sú povinní nezverejniť a nevyužiť ich za iným účelom.

Komunikácia

Môžeme použiť Vaše osobne údaje, aby sme Vás kontaktovali s letákmi, reklamnými a propagačnými materiálmi a inými informáciami, ktoré by Vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania niektorých alebo všetkých foriem komunikácie s nami, a to na odkaze alebo podľa inštrukcii uvedených v nami zaslaných e-mailoch alebo oznámeniach.

Dodržiavanie zákonov

Vaše údaje zverejníme, ak to bude vyžadované podľa právnych predpisov alebo úradných rozhodnutí alebo ak budeme mať za to, že takéto konanie je potrebné na dosiahnutie súladu so zákonom a rozumnými požiadavkami v oblasti vymožiteľnosti práva alebo na ochranu bezpečnosti a integrity našej Služby.

Predaj Služby a iné zmeny poskytovateľa Služby

V prípade prevedenia Služby ako neoddeliteľnej súčasti podniku našej spoločnosti, ako nepeňažného vkladu do inej spoločnosti, ako aj v prípade jej samostatného predaja na nášho partnera alebo inú osobu, Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje búdu prenesené na takúto osobu ako neoddeliteľná súčasť Služby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade účasti na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, budú Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje prenesené so Službou ako jej neoddeliteľnou časťou. Vopred budete informovaní, že Vaše osobné údaje sa prenášajú a stanú sa predmetom Zásad ochrany osobných údajov iného prevádzkovateľa. V žiadnom prípade nemôžu byť údaje prenesené na subjekt so sídlom v jurisdikcii, ktorá neposkytuje a/ ani nepriznáva zodpovedajúcu a dostatočnú ochranu dát. V prípade nesúhlasu s takouto zmenou prevádzkovateľa spracúvania Vašich osobných údajov Vám bude umožnené bez akýchkoľvek negatívnych následkov ukončiť používanie Služby a vymazanie Vášho účtu a Vašich osobných údajov z nej.

Súhlasíte, že na zabezpečenie plynulého a nepretržitého fungovania Služby odo dňa, kedy by sme stratili právo na prevádzkovanie Služby z akéhokoľvek dôvodu, budú nami poskytnuté/postúpené všetky Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje tomu subjektu, ktorý následne získa oprávnenie na prevádzkovanie Služby, ktorý je ďalej Vami oprávnený použiť tieto údaje a poskytovať Službu bez toho, aby bol povinný si vyžiadať udelenie nového súhlasu. O takejto zmene budete rovnako informovaní a bude uplatnený rovnaký postup ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

Bezpečnosť

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadna metóda prenosu cez Internet alebo metóda elektronického úložiska nie je 100% bezpečná. Aj keď sa snažíme používať komerčne dostupné spôsoby ochrany Vašich osobných údajov, nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť. V každom prípade plne spĺňame príslušné pravidlá a predpisy v oblasti ochrany osobných údajov krajiny, v ktorej je služba poskytovaná a zaručujeme, že sme uplatnili všetky príslušné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú aplikovateľné.

Medzinárodný prenos

Vaše údaje, vrátane osobných údajov sú ukladané a spravované na serveroch v krajine nášho pôvodu. Avšak Akceptovaním Zásad ochrany osobných údajov, beriete na vedomie a akceptujete, že tieto údaje môžu byť v budúcnosti prenesené a spravované na počítačoch umiestnených mimo Vášho štátu, provincie krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, v ktorých sa môže právo ochrany osobných údajov odlišné od práva platného vo Vašej jurisdikcii, v žiadnom prípade však za hranicami štátov, v ktorých sa v plnom rozsahu aplikujú zásady ochrany osobných údajov Európskej únie alebo pravidlá Safe Harbor.

Ak sa nenachádzate na Slovensku a rozhodnete sa poskytnúť nám údaje, prosím berte na vedomie, že prenesieme údaje vrátane osobných údajov na Slovensko, kde ich spracujeme.

Vašim súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov nasledovaným odovzdaním takýchto údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmto prevodom.

Odkazy na iné stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami spravované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste sa oboznámili so Zásadami ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, ochranou osobných údajov a postupmi webov a služieb tretích strán a rovnako nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ochranu osobných údajov a postupy webov a služieb týchto tretích strán. Avšak zaručujeme, že neposkytneme takýmto tretím stranám žiadne Vaše osobné údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Používanie našej Služby nie je určené pre nikoho mladšieho ako 14 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme údaje o deťoch mladších ako 14 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomý toho, že Vaše dieťa nám poskytlo Osobné údaje, prosím kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme zhromaždili osobné údaje o dieťati mladšom ako 14 rokov bez overenia súhlasu rodiča, pristúpime ku krokom na odstránenie týchto informácii z našich serverov.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas aktualizované. O prípadných zmenách Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na stránke http://www.daybyme.com/privacy a riadne Vás upozorníme prostredníctvom Služby v časti, kde môžete spravovať svoj účet.

Z dôvodu prípadných zmien Vám odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na vyššie uvedenej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás.